2

Vi erbjuder

Översättning och språkgranskning i alla språk. Översättning av dokument och längre texter inom de flesta fackområden. Språkgranskning av olika sorters texter.

Individuellt anpassad språkutbildning i svenska och tyska.

Språkelit    |    Båtbyggaregatan 61, 216 42 Limhamn    |    +46(0)733 - 86 19 69    |    post@sprakelit.se